Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
Educaţia specială
ISBN
978-973-46-6220-3
An apariție
2016
Lună apariție
10
Număr pagini
464
Tip ediție
broșată
Format
160x235
Colecție
PROFESORUL DE SUCCES
Domenii

Educaţia specială

Ghid metodologic

Autori: Alois Gherguț , Luciana Frumos , Gabriela Raus
54,95 lei

Vezi eBook
 

Educaţia specială este destinată tuturor copiilor cu dizabilităţi care nu reuşesc să atingă un nivel de cunoaştere şi de comportament social corespunzător vîrstei lor în cadrul învăţămîntului obişnuit. Volumul acoperă proiectarea didactică pentru o mare diversitate de discipline, tipuri de lecţii, jocuri şi activităţi recuperatorii din programele de terapie complexă şi integrată, fiind centrat pe prezentarea unor proiecte didactice pentru elevii cu deficienţe de intelect, de auz sau de vedere. Este primul ghid de pe piaţa editorială autohtonă care prezintă într-o manieră exhaustivă procesul de proiectare didactică după toate rigorile psihopedagogice şi metodologice, venind în întîmpinarea unor nevoi reale ale cadrelor didactice în formare sau active în reţeaua şcolară.

An apariție
2016
Lună apariție
10
Număr pagini
464
Tip ediție
broșată
Format
160x235
Fără comentarii

Particularităţi psihologice ale principalelor categorii de copii cu dizabilităţi • Principii generale şi specifice în educaţia specială • Finalităţi şi obiective în învăţămîntul special • Metode de învăţămînt • Mijloace de învăţămînt şi materiale didactice • Evaluarea şcolară a elevilor cu dizabilităţi • Strategii didactice. Diferenţiere şi individualizare • Proiectarea activităţii didactice • Evaluarea activităţilor didactice în diferite contexte • Modele de proiecte didacticeDespre autori


Alois Gherguţ este profesor universitar, director al Departamentului de Științe ale Educației, Facultatea de Psihologie şi Știinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, conducător de doctorat şi coordonator al unui program de masterat în psihopedagogie specială. Membru în numeroase comisii de specialitate, coordonator, consultant sau membru în cadrul unor proiecte/programe naţionale şi internaţionale.  A publicat peste 20 de volume şi aproximativ 200 de studii și articole referitoare la psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, educaţia incluzivă, designul programelor de terapie şi intervenţie psihopedagogică, managementul serviciilor sociale, consilierea psihopedagogică, management educațional ş.a. Dintre cele mai reprezentative volume publicate la Editura Polirom, amintim: Management general şi strategic în educaţie. Ghid practic (2007), Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională. Terapii educaţionale, recuperatorii şi compensatorii (2011), Educaţia incluzivă şi pedagogia diversităţii (2016), Educaţia specială. Ghid metodologic (coordonator, 2016), Managementul instituţiilor şi serviciilor pentru persoane cu cerinţe speciale (2018), Educaţia incluzivă. Ghid metodologic (în colaborare, 2019), Cuvântul și condiția umană. Reflecții, proiecții și regăsiri (2019), Psihopedagogie specială. Fundamente teoretice și perspective practice (2023).Luciana Frumos este doctor în ştiinţele educaţiei, cadru didactic asociat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, unde, din anul 2002, susţine cursuri şi seminare de pedagogie şi psihopedagogie specială. Are o experienţă importantă în activitatea cu copiii cu cerinţe educaţionale speciale dobîndită în învăţămîntul special şi special integrat. Domeniile de competenţă sînt educaţia incluzivă, psihopedagogia deficienţelor senzoriale, competenţa didactică, teoria educaţiei şi teoria instruirii. A mai publicat: Educaţia specială. Ghid metodologic (coautor, Polirom, 2016), Competenţă relaţională în context şcolar (2018, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”); studii în volume colective: „Educaţia timpurie incluzivă” (în Dezvoltarea copilului şi educaţia timpurie, coordonat de L. Stan, Polirom, 2016), „«Noi/ei românii» – clivaje în reprezentarea etnoidentitară” (coautor, în Noi şi Europa, coordonat de A. Neculau, Polirom, 2002), precum şi articole de cercetare în jurnale de specialitate, dintre care amintim: „Teachers’ Sense of Efficacy and Responsibility for Students’ Outcomes” (Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics, 19[2], 2015); „Attitudes and Self-Efficacy of Romanian Primary School Teachers towards Including Children with Special Educational Needs in Regular Classrooms” (Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 10[4], 2018).Gabriela Raus este profesor logoped (cu gradul didactic I) la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, metodist în domeniul învăţămîntului special, expert în cadrul Corpului Naţional al Experţilor în Management Educaţional, expert în proiecte POSDRU, formator. Din septembrie 2009 este inspector pentru învăţămîntul special şi special integrat la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Are o experienţă profesională de peste 20 de ani în învăţămîntul special şi special integrat, fiind preocupată mai ales de strategii eficiente pentru recuperarea şi integrarea şcolară a copiilor cu dizabilităţi. Domenii de expertiză profesională: evaluarea şi intervenţia terapeutic-recuperatorie ale copiilor cu cerinţe educative speciale, orientarea şcolară şi profesională a copiilor/elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, elaborarea de instrumente de lucru în procesul de integrare şcolară a copiilor cu dizabilităţi, informare, consiliere şi consultanţă pentru părinţi şi cadre didac­tice pe problematica integrării şcolare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. Coautoare a cărţilor: Ghid metodic. Sugestii de predare-învăţare-evaluare pentru elevii cu deficienţe de învăţare. Clasele I-IV (2003), Îndrumător pentru abilităţi practice. Sugestii de predare-învăţare în manieră interdisciplinară (2004), Copilul cu dificultăţi de învăţare. Comportamentul lexic şi grafic (2005), Elemente de fizică şi chimie. Jocuri şi exerciţii (2009), Exerciţii gramaticale (2010), Repere privind evaluarea elevilor din învăţămîntul special şi special integrat (2015). Autoarea poate fi contactată la adresa de e-mail gabi_raus@yahoo.com.