Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
Educația digitală
ISBN
978-973-46-8200-3
An apariție
2020
Lună apariție
6
Număr pagini
376
Tip ediție
broșată
Format
160x235
Colecție
COLLEGIUM > Științele educației
Domenii

Educația digitală

Autori: Ciprian Ceobanu , Constantin Cucoș , Olimpius Istrate , Ion-Ovidiu Pânișoară
INDISPONIBIL
59,95 lei

Vezi eBook
 

O carte esențială pentru profesori și toți cei interesați de educația digitală.

Schimbările economice și sociale generate de răspîndirea tehnologiei în majoritatea domeniilor vieții se reflectă și în discursurile și practicile educaționale, iar efectele crizei de sănătate provocate de noul coronavirus la nivel mondial asupra procesului de învățămînt evidențiază avantaje și neajunsuri ale educației digitale în contexte diferite. Acest volum reunește contribuțiile mai multor specialiști în științele educației care converg spre ideea că învățarea în societatea de astăzi presupune o nouă perspectivă asupra conținuturilor învățării prin integrarea oportunităților puse la dispoziție de noile tehnologii de informare și comunicare. Educația digitală oferă un plus de informație pentru identificarea unor modalități de adaptare la viitor și de abordare a provocărilor cu care se confruntă sistemele de învățămînt.

 

An apariție
2020
Lună apariție
6
Număr pagini
376
Tip ediție
broșată
Format
160x235
Fără comentarii
Riscurile și siguranța utilizării tehnologiilor informatice în contexte educaționale • Modificarea profilului învățării individuale în era tehnologiilor digitale • Platforme de învățare online. Premise, categorii, caracteristici esențiale • Manualele digitale și formarea competențelor la elevi • Evaluarea performanțelor școlare și academice în medii educaționale digitale • Dezvoltarea competențelor digitale la persoane în vîrstă


Despre autori


Ciprian Ceobanu (coordonator)

Ciprian CEOBANU este profesor universitar doctor la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A publicat articole şi studii în reviste de specialitate şi volume colective. Dintre lucrările publicate la Editura Polirom ca unic autor, coautor şi coordonator amintim Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale. Ghid practic (2009), Psihosociologie şcolară (2013) şi Învăţarea în mediul virtual. Ghid de utilizare a calculatorului în educaţie (2016). Domenii de competenţă: psihologia educaţiei, instruirea asistată de calculator, e-learning, m‑learning.Constantin Cucoș (coordonator)

Constantin Cucoş, profesor în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și fost director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, circa 22 de ani, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Dintre lucrările publicate la Editura Polirom menționăm: Pedagogie (1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2006, 2014), Educația. Dimensiuni culturale și interculturale (2000), Istoria pedagogiei. Idei și doctrine pedagogice fundamentale (2001, 2017), Timp și temporalitate în educație. Elemente pentru un management al timpului școlar (2002), Informatizarea în educație. Aspecte ale virtualizării formării (2006), Teoria și metodologia evaluării (2008), Educația. Iubire, edificare, desăvârșire (2008), Educația. Experiențe, reflecții, soluții (2013), Educația estetică (2014), Educația. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări (2017) și Educația digitală (în colab., 2020, 2022). Este autorul a peste 200 de studii în volume colective sau reviste de specialitate. Domenii de competență: formarea formatorilor, filosofia educației, pedagogia culturii, educația religioasă, pedagogia interculturală.

 Olimpius Istrate (coordonator)

Olimpius ISTRATE este conferenţiar doctor la Departamentul pentru Formarea Profesorilor, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, unde susţine cursul Instruire asistată de calculator. Este doctor în ştiinţe ale educaţiei cu teza „Evaluarea programelor de e-learning”. Prima sa lucrare publicată este Educaţia la distanţă. Proiectarea materialelor (Agata, 2000). Parcursul său profesional include poziţii precum: cercetător la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Bucureşti), education manager pentru sud‑estul Europei la Intel (Bucureşti), instructional designer – senior education officer la Federaţia Internaţională a Societăţilor Naţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie (Geneva), coordonator e-learning pentru proiectul CRED la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.