Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
Educaţia digitală
ISBN
978-973-46-8938-5
An apariție
2022
Lună apariție
4
Număr pagini
512
Tip ediție
broșată
Format
160x235
Colecție
COLLEGIUM > Științele educației
Domenii

Educaţia digitală

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Autori: Ciprian Ceobanu , Constantin Cucoș , Olimpius Istrate , Ion-Ovidiu Pânișoară
65,00 lei

 

Îmbogățită cu șase noi capitole, cea de-a doua ediție a Educației digitale aduce în discuție evoluțiile în practica educațională generate de răspândirea tehnologiei în majoritatea domeniilor vieții, dar și suita de transformări prin care a trecut aceasta în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19. Studiile reunite în cartea de față converg spre ideea că în societatea zilelor noastre învățarea trebuie să țină cont de provocările mediului digital și să adopte o nouă perspectivă asupra conținuturilor, urmărind flexibilizarea educației prin integrarea oportunităților date de noile tehnologii de informare și comunicare. Pornind de la propriile experiențe, de la repere teoretice, precum și de la rezultatele unor cercetări desfășurate la nivel național și în alte țări, autorii creionează posibile soluții privind formarea elevilor, studenților și cadrelor didactice cu ajutorul tehnologiilor digitale. Volumul oferă un plus de informație pentru identificarea unor modalități de adaptare la viitor și de abordare a provocărilor cu care se confruntă sistemele de învățământ.

An apariție
2022
Lună apariție
4
Număr pagini
512
Tip ediție
broșată
Format
160x235
Fără comentarii

Cetățenia digitală în contextul societății globale. Noi provocări pentru educație • Cyberbullyingul în context educațional. Ipostaze, implicații, previzionări • Riscurile și siguranța utilizării tehnologiilor informatice în contexte educaționale • Platforme de învățare online. Premise, categorii, caracteristici esențiale • Manualele digitale și formarea competențelor la elevi • Formarea profesorilor pentru educația din zilele noastre. Repere pentru programe eficiente • Dezvoltarea competențelor digitale la persoane în vârstă

 Despre autori


Ciprian Ceobanu (coordonator)

Ciprian CEOBANU este profesor universitar doctor la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A publicat articole şi studii în reviste de specialitate şi volume colective. Dintre lucrările publicate la Editura Polirom ca unic autor, coautor şi coordonator amintim Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale. Ghid practic (2009), Psihosociologie şcolară (2013) şi Învăţarea în mediul virtual. Ghid de utilizare a calculatorului în educaţie (2016). Domenii de competenţă: psihologia educaţiei, instruirea asistată de calculator, e-learning, m‑learning.Constantin Cucoș (coordonator)

Constantin Cucoş, profesor în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și fost director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, circa 22 de ani, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Dintre lucrările publicate la Editura Polirom menționăm: Pedagogie (1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2006, 2014), Educația. Dimensiuni culturale și interculturale (2000), Istoria pedagogiei. Idei și doctrine pedagogice fundamentale (2001, 2017), Timp și temporalitate în educație. Elemente pentru un management al timpului școlar (2002), Informatizarea în educație. Aspecte ale virtualizării formării (2006), Teoria și metodologia evaluării (2008), Educația. Iubire, edificare, desăvârșire (2008), Educația. Experiențe, reflecții, soluții (2013), Educația estetică (2014), Educația. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări (2017) și Educația digitală (în colab., 2020, 2022). Este autorul a peste 200 de studii în volume colective sau reviste de specialitate. Domenii de competență: formarea formatorilor, filosofia educației, pedagogia culturii, educația religioasă, pedagogia interculturală.

 Olimpius Istrate (coordonator)

Olimpius ISTRATE este conferenţiar doctor la Departamentul pentru Formarea Profesorilor, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, unde susţine cursul Instruire asistată de calculator. Este doctor în ştiinţe ale educaţiei cu teza „Evaluarea programelor de e-learning”. Prima sa lucrare publicată este Educaţia la distanţă. Proiectarea materialelor (Agata, 2000). Parcursul său profesional include poziţii precum: cercetător la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Bucureşti), education manager pentru sud‑estul Europei la Intel (Bucureşti), instructional designer – senior education officer la Federaţia Internaţională a Societăţilor Naţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie (Geneva), coordonator e-learning pentru proiectul CRED la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.