Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
Metode cantitative de cercetare
ISBN
978-973-46-8884-5
An apariție
2022
Lună apariție
4
Număr pagini
640
Tip ediție
broșată
Format
160x235
Colecție
COLLEGIUM > Psihologie
Domenii

Metode cantitative de cercetare

Designuri și aplicații în științele sociale

Autori: Loredana R. Diaconu-Gherasim , Cornelia Măirean , Mihai Curelaru
75,00 lei

 

Volumul de față abordează toate aspectele cercetării științifice în psihologie, de la alegerea problemei de cercetare și stabilirea ipotezelor la stabilirea designului, colectarea datelor, interpretarea acestora și explicarea în detaliu a modalității corecte prin care cercetătorii pot disemina rezultatele în comunitatea științifică și către publicul larg. Cele 32 de capitole, structurate în șapte părți, prezintă și analizează toate aceste etape, fiind un ghid complet pentru realizarea studiilor empirice cantitative. Cartea le este utilă atât cercetătorilor, cât și studenților din domeniile psihologie, științele educației, sociologie și asistență socială, masteranzilor, doctoranzilor sau profesorilor în proces de formare continuă.

An apariție
2022
Lună apariție
4
Număr pagini
640
Tip ediție
broșată
Format
160x235
Fără comentarii
Etica cercetării în științele sociale • Probleme și ipoteze de cercetare • Experimentul ca metodă de cercetare • Cvasiexperimentul ca alternativă la cercetarea experimentală • Studiile randomizate controlate • Ancheta • Metoda asociativă • Studii comparative • Validitatea metodelor cantitative • Validitatea statistică în studiile cantitative • Eșantionarea • Măsurarea în domeniul sociouman • Colectarea și codificarea datelor • Metode statistice asociative • Metode statistice comparative • Analiza statistică bayesiană • Redactarea articolelor • Alte forme de diseminare a rezultatelor în comunitatea științifică • Diseminarea rezultatelor către publicul larg


Despre autori


Loredana R. Diaconu-Gherasim este profesor doctor în cadrul Facultății de Psihologie şi Științe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde predă cursuri din aria metodologiei cercetării și psihologia rezilienţei. Interesele sale de cercetare vizează relaţia dintre caracteristicile familiei şi adaptarea socială şi emoţională a adolescenților, precum şi modul în care credinţele motivaţionale, în combinație cu alți factori de risc şi protecție, pot prezice adaptarea şcolară. A publicat în calitate de autor şi coautor volumele Neajutorare învăţată – concept şi aplicaţii (autor, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2009) şi Determinanţi individuali şi contextuali în adolescenţă (coautor, Editura Polirom, 2013), dar şi mai multe capitole de carte la edituri naţionale şi internaţionale. A publicat numeroase articole în reviste internaţionale, cum ar fi Journal of Happiness Studies, Journal of Research on Adolescence sau Current Psychology.

 Cornelia Măirean (coordonator)

Cornelia Măirean este conferențiar doctor în cadrul Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul de Psihologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A obținut abilitarea în psihologie în anul 2020, iar domeniile sale de interes includ sănătatea mentală și calitatea vieții în contextul traumei psihice. A publicat, în calitate de autor şi coautor, cărți, capitole de carte și numeroase studii în reviste de prestigiu, indexate „Web of Science”. La Editura Polirom a mai publicat volumul Psihologia traumei (coautor, 2014).

 Mihai Curelaru (coordonator)

Mihai Curelaru este conferențiar doctor în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde predă cursuri de metodologie a cercetării și psihologia religiei. Domeniile sale de interes sunt metodele calitative de cercetare, psihologia socială (reprezentări sociale, context social, practici sociale, valori, ideologii, agresivitate, atitudini, discriminare) și psihologia religiei (religiozitate, iertare). A publicat în calitate de autor sau coordonator Reprezentările sociale. Teorie și metode (2001), Reprezentări sociale (2006) și Violența în mediul școlar. Repere pentru analiză și intervenție (2013). De asemenea, este autorul mai multor articole și capitole în reviste de specialitate și volume colective.