Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic
Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic
Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic
Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic
Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic
Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic
Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic
Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic
Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic
Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic
Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic
Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic
Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic
Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic
Managementul programelor de formare...
Managementul programelor de formare...
Managementul programelor de formare...
Managementul programelor de formare...
Managementul programelor de formare...
Managementul programelor de formare...
Managementul programelor de formare...
Managementul programelor de formare...
Managementul programelor de formare...
Managementul programelor de formare...
Managementul programelor de formare...
Managementul programelor de formare...
Managementul programelor de formare...
Managementul programelor de formare...
ISBN
978-973-46-8245-4
An apariție
2020
Lună apariție
8
Număr pagini
280
Tip ediție
broșată
Format
160x235
Colecție
ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI > Structuri, conținuturi, tehnici
Domenii

Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic

Autori: Laura Șerbănescu , Mușata-Dacia Bocoș , Ioan Ioja
44,95 lei

 

Cuvînt-înainte de Constantin Cucoş

Cuvînt-înainte de Romiţă Iucu

„Rod al preocupărilor constante și al colaborării exemplare între cei trei autori, lucrarea de față ne propune un tablou aproape exhaustiv legat de formarea personalului didactic, pornind de la dinamica normativă, referențialul de competențe profesionale, structurarea, administrarea și monitorizarea programelor de formare, profilul și structura curriculară, determinantele și rezultatele activităților de formare psihopedagogică ale celor care slujesc educația și învățămîntul. Cartea este concepută în manieră teoretic-reflexivă și aplicativ-practică și are virtuți de ghidare pentru responsabili sau entități preocupate de conceperea și implementarea unor programe de formare în registru didactic. Aducînd în atenție modele și paradigme de formare din plan internațional, se deschid perspective comparativiste care facilitează o mai bună semnificare a cadrajului autohton de formare a profesorilor. Pledoaria autorilor ne convinge de nevoia de a-i întări profesorului contemporan demnitatea și identitatea profesională și de importanța construirii unui profil profesional complex pentru societatea de astăzi sau de mîine.” (Constantin Cucoș)

„Unul dintre dezideratele adînci ale acestei cărți este căutarea prestigiului profesiei/ carierei didactice printr-un management performant al sistemului de formare continuă. Problematica lucrării este convertită într-o manieră aplicată, iar analizele asupra realităților românești pun în prim-plan sistemul de pregătire profesională pentru a-i reliefa nevoia de formare continuă de calitate. Volumul este structurat la nivelul unui ghid practic foarte atractiv, inspirațional și util, iar experiența autorilor e o «garanție de bună execuție». Nu credem că formarea cadrelor didactice mai poate fi lăsată în afara unor cadre specifice de profesionalizare și salutăm această propunere concretă de a profesionaliza sistemul de management al programelor de formare continuă.” (Romiță Iucu)

 

An apariție
2020
Lună apariție
8
Număr pagini
280
Tip ediție
broșată
Format
160x235
Fără comentarii


Despre autori


Laura Şerbănescu este profesor univ. dr. în cadrul Departamentului de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio‑Umane al Universităţii Politehnica din Bucureşti. Timp de zece ani şi‑a desfăşurat activitatea în cadrul Ministerului Educaţiei, dobîndind o experienţă bogată în domeniul formării profesorilor, participînd la elaborarea de politici educaţionale şi implementarea de proiecte strategice, dintre care amintim proiectul finanţat din Fondul Social European Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţămîntul superior (2010‑2013). Principalele domenii ştiinţifice abordate sînt formarea profesorilor, pedagogia generală, politicile educaţionale, managementul educaţional. Dintre lucrările publicate, amintim: Analiza sistemului formării cadrelor didactice şi a nevoilor de formare a didacticienilor din învăţămîntul superior (coord., 2013), Perspective asupra formării personalului didactic universitar în domeniul pedagogiei şi psihologiei educaţiei (coautor, 2014), Tratat de management educaţional pentru învăţămîntul primar şi preşcolar (coautor, 2015), Pedagogie. Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului, vol. I (coord., 2015), Pedagogie. Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării, vol. II (coord., 2015).Muşata‑Dacia Bocoş este profesor univ. dr. în cadrul Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii „Babeş‑Bolyai” din Cluj‑Napoca şi conducător de doctorat în domeniul ştiinţe ale educaţiei. Principalele domenii ştiinţifice abordate sînt teoria, metodologia şi managementul instruirii, teoria, metodologia şi managementul curriculumului, pedagogia interactivă, didactica disciplinelor pedagogice. Dintre lucrările publicate, amintim: Dicţionar praxiologic de pedagogie (coord., vol. I, 2016; vol. II, 2016; vol. III, 2017; vol. IV, 2018; vol. V, 2019), Managementul clasei de elevi. Curriculum de suport pentru liceele pedagogice (în colab., 2017), Tratat de didactică modernă (în colab., 2017), Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructivist (2017), Pedagogia adulţilor. Definiţii, elemente de reflecţie şi exerciţii aplicative (în colab., 2017), Psihopedagogie. Suporturi pentru formarea iniţială şi continuă (în colab., 2017), Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor (în colab., 2019), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor (în colab., 2019). La Editura Polirom a mai publicat Instruirea interactivă. Repere axiologice şi metodologice (2013).Ioan Ioja (autor)